หุ่นยนต์เรียงลูกด้ายลงพาเลทแบบ Full Auto, หุ่นยนต์อุตสาหกรรม, หุ่นยนต์จัดเรียงสินค้า : ออโตเมชั่น เทคโนโลยี บจก.หุ่นยนต์เรียงลูกด… Read More


Valves, Fittings and TubingParker Autoclave အင္ဂ်င္နီယာမ်ားသည္ ျမင့္မားသည့္ဖိအား၊ ျပင္းထန္ေသာအပူခ်ိန္ကို ခံႏိုင္ရည္႐ွိေသာ ဘားခလုပ္မ်ား အထိုင္ခ်ျခင္း ႁ… Read More


ฉีดโลหะตามสั่ง, รับฉีดอลูมิเนียม, รับฉีดพลาสติก : เค.อาร์.เอ็ม อุตสาหกรรม บจก.ฉีดโลหะตามสั่งรับฉีดอลูมิเนียม, รับฉีดพลาสติก, ข… Read More